Governing Body

Topoti Das

Topoti Das

President

Mahesh Das

Mahesh Das

Vice President

Nishat Perween

Nishat Perween

Secretary

Badan Chandra Mahto

Badan Chandra Mahto

Asst. Secretary

Annu Mary

Annu Mary

Treasurer

Manoj kumar Show

Manoj kumar Show

Member

Jangesh Wartudu

Jangesh Wartudu

Member

Our Members

Name

Name

Designation

Name

Name

Designation

Name

Name

Designation

Name

Name

Designation